attractive blonde woman thinking deep while looking through the window
Zdravje

Smisel v današnjem duhu časa?


Zelo visoka številka noogenih nevroz bi nas morala zaskrbeti – predvsem med mladimi. Več kot 30 % vseh depresij je noetičnega izvora. Bivanjska prikrajšanost in bivanjska praznota sta glavna vzroka, zakaj mladi danes ne vidijo več izhoda oz. smisla v svojem življenju. Vedno nas zaboli, ko izvemo, da je mlad človek storil samomor; mislimo si, kaj vse je še bilo pred njim. Ampak tukaj nismo zato, da bi obsojali. Izbira je bila njegova, mi, ki smo še tukaj, na nas samih pa je ta odgovornost, da se podučimo tudi o pomanjkanju življenjskega smisla in tragično življenjsko izbiro odgovorno sprejmemo. Depresij, ki nastajajo zaradi pomanjkanja smisla življenja, pa zagotovo ne znamo prepoznati dovolj hitro, da bi človeku lahko že z osnovnim pogovorom pomagali.

Velikokrat se vprašamo, zakaj smo tukaj. Ko gremo po odgovor v razum, nam ga žal ne posreduje, ker enostavno smo in življenje samo ima svoj smisel. Smisel življenja je v življenju samem, človek pa se tega zaveda in je lahko hvaležen, da živi. In tega se številni mladi (pa tudi odrasli) danes ne zavedajo, ker jim je vse brezveze.

Večina ljudi se nenehno pritožuje, da nima časa za nič drugega kot službo in dom. Pozabljamo nase in lastno duhovno zdravje. O duhovnosti se na splošno danes veliko govori, soočamo se tudi že z ljudmi, ki so postali odvisni od tega. Poznamo Maslowo hierarhijo potreb in potreba po samouresničitvi je v današnjem času še kako v ospredju. Potrebno je razjasniti, da samouresničitve ni mogoče doseči, če jo naredimo za cilj sam po sebi, ampak je dosegljiva samo kot stranski učinek preseganja samega sebe. Kje vse pa se lahko človek samopresega? Kaj je tisto, čemur se lahko odpovem? Je to preveč hrane, pijače, ugodja, denarja, ljubezni? Vsak pozna odgovor zase. Pot do samouresničitve nas vodi skozi samopreseganje. Frankl je večkrat poudaril, da človek je resnično človek takrat, ko se povsem preda neki stvari ali osebi in ob tem pozabi na sebe.

Ko beremo o tragičnih izgubah mladih, ki so odšli prehitro, ker niso našli več smisla v vztrajanju tukaj, se moramo zavedati, da so depresije, agresije, odvisnosti (lahko vodi v samomor) postali ključni problemi duha časa, v katerem živimo. Če poenostavimo, ko je danes človek v stiski (pa ima vse, živi v dobrih materialnih razmerah), trpi predvsem zaradi brezsmiselnosti življenja. Človekova zaskrbljenost (ali je vredno živeti), je duhovna stiska, nikakor pa ni duševna bolezen. Tukaj logoterapija ponudi roko, saj je njena naloga ta, da takšnemu pomaga najti smisel v njegovem življenju.

Kako kljubovati občutku nesmiselnosti? Postaviti si je potrebno cilje, za katere je vredno živeti naprej. Kaj je tisto, zaradi česar bom preživel to stisko? Ali sem izpolnil svojo življenjsko nalogo? Zakaj ne zmoremo potrpeti? Sprejmimo trpljenje kot nekaj dobrega, saj tudi tvoje trpljenje ima smisel. In takšen smisel trenutka ni lahko takoj prepoznati, včasih je potrebno biti potrpežljiv in počakati, da se smisel sam manifestira … Šola za starše je zasnovana na logoterapevtskih spoznanjih. Zaradi intenzivnosti šole in poglabljanja logopedagoških spoznanj se udeleženci šole srečujemo 1-krat na mesec. Šola traja 7 mesecev, in sicer ob sobotah dopoldne ALI popoldne.

Rate this post