couple training acro yoga for peace
Psiha

Tvoje življenje je tvoja priložnost


Dobra darila hvaležnosti

Hvaležnost nam pri spustu z gore olajša slovo. Nahaja se srečno v znanju, da smo osvojili goro, da smo bili zgoraj, kjer se srečata nebo/nebesa in zemlja, kjer je veter in nam vreme kot čarovnik šepeta na uho: Uspelo ti je! Hvaležnost se nahaja vzporedno s korakom vednosti, saj nihče ne more na zemlji in na nebu zanikati, da nismo stali na vrhu – da tudi ni velikih škarij, ki bi kdaj lahko izrezali to iz našega življenjepisa, kaj vse smo dosegli; ne, tega kot pri filmu ne moremo izrezati. Ne, naš življenjski film ni bil narejen zato, da bi karkoli pri njemu spreminjali, morda izpostavili kakšen del (še vedno imamo nekaj nedoživetega pred seboj). Ostalo naj počiva v arhivu neskončne resnice, ki je ne more nihče pretresti.

Tvoje življenje je tvoja priložnost

Kakšna tolažljiva misel! In kako lažje je potem pri spustu, ko smo se že enkrat odvlekli v hrib. Zakaj? No, gravitacija zagotovo pomaga. Ampak tukaj je še moč, ki je bila naš nasprotnik pri vzponu, ko je imela noge napolnjene s svincem, zaradi utrujenosti so se tresle okončine, srce je bilo hitro. Nenadoma pa sta pri hoji navzdol potrebna pomožna motorja in mirovnik. Preneseno iz življenja, pravi podoba, koristi ljudem na njihovih ali sredi življenjskih spretnostih in znanjih, ki so si jih pridobili skozi tisoče ur prakse, s prijatelji ali znanci, s katerimi imajo sedaj utrjene odnose. Samo v izjemnih primerih gre človek proti vrhu sam. Ampak človek je dan v ta svet, iz katerega pa ne bo nikoli odvzet zaradi starosti, ampak bo šel vanj še dlje. Seveda pod pogojem, da je njegova hvaležnost za pridobljene veščine pripravljena v tranziciji in da se lahko še naprej uporablja – hvaležnost za obstoječe prijatelje npr. če želite nekaj storiti ZA NJIH ali Z NJIMI.

Razlogi za hvaležnost v današnjem kislem času so redki. To je optična iluzija duše, ki ima lahko predpostavke, ampak nima pa njihovega pravega pomena. Tudi vrela voda je neprijetno vroča, če jo želimo imeli na svoji lestvici, ampak je bistvenega pomena za številne namene. Torej bistvo je v duši tako kot tudi v vreli vodi. Podobne neprijetnosti v življenju so pomembne v mnogih pogledih: kot učitelj, ki je doživel pogojni odpust – lahko je to zanj prvi predpogoj za srečne trenutke … Človek se veseli prvih sončnih žarkov, pa čeprav jih vidi šele avgusta … Einsteinova modrost, da je vse relativno, nam kaže gola dejstva naše življenjske zgodbe, ki nas opominja, sprašuje vedno znova in znova, zakaj smo pozvani k izostritvi naših notranjih organov k dojemanju pomena in kako lahko ta dejstva v matičnem okolju osmislimo. Precej smešno je Jörg Uwe Finze zapisal naslednjo pesem hvaležnosti:

Rate this post